Kalsine Siderit

Nispeten düşük demir içeriğine sahip olan Deveci Siderit cevherindeki demir tenörünü %54 üzeri seviyelere yükseltmek, ürün kalitesini arttırmak; böylece ürünün sinter fabrikaları ve yüksek fırınlarda doğrudan kullanımını sağlamak amacıyla kurulmuş olan kalsinasyon tesisi 1 Milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

%98 kızdırma kaybı verimi ile çalışan kalsinasyon tesisinde üretilen kalsine sideritin mangan içeriği %6 düzeyine çıkmakta, bu da artı bir değer olarak değerlendirilmektedir. Dökme veya torbalı olarak satışa sunulan kalsine siderit ürünümüz özellikleri aşağıda verilmiştir:

Kimyasal Özellikler (tipik):

Fe: 54 – 56%

Mn: 5 – 7%

SiO2: 3 – 4%

MgO: 5 – 6%

Al2O3: 0,7 – 1,2%

S: 0,2 – 0,4%

P: 0,01%

As: 0,01%

Zn: 0,03%

Cu: 0,05%

TiO2: 0,02%

Pb: 0,01%

CaO: 3 – 4%

K2O + Na2O: 0,25%

 

 

Fiziksel Özellikler:

Boyut Dağılımı:

+ 6,35 mm

6,35 – 0,15 mm

0,15 mm

:1%

: 85–90%

: 10 – 14%

Dökme Yoğunluğu:

3,80 ton/m3