İlkelerimiz

İlkelerimiz

Güven
Müşterileri, tedarikçileri, yöre halkı, çalışanları ve diğer paydaşları ile güvene dayalı ilişkiler kurmak,

Kalite
Müşteri memnuniyeti odaklı ve kaliteli üretim yapmak,

Verimlilik
Ülke kaynaklarını etkin, verimli ve yenilikçi yöntemlerle değerlendirmek,

İş Sağlığı ve Çevre
Faaliyetleri sırasında; iş sağlığını ve güvenliğini ve çevreye duyarlılığı öncelik kabul etmektir.