Demir Madenciliği

Demir maden sahası, Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ili Hekimhan ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Deveci Demir Madeni Sahası karayolu ile Hekimhan İlçe merkezine 19 km., Malatya’ya 90 km, Sivas’a 190 km. mesafededir

Demiryolu kullanılarak yapılmakta olan ürün sevkiyatları Karakısık Mevkiindeki Hekimhan Madencilik’e ait dolum istasyonundan gerçekleştirilmektedir.

50 Milyon tonun üzerinde demir rezervi bulunan yatağın ana minerali siderittir ve buna eşlik eden sınırlı miktarda Limonit bulunmaktadır. Yüksek mangan içeriği ve rezervi ile Deveci Demir Madeni, Türkiye’nin en büyük manganlı demir madeni kategorisindedir. Hekimhan Madencilik tarafından açık işletme metodu ile işletilmekte olan sahadan elde edilen siderit cevheri; boyut küçültme, eleme ve kalsinasyon gibi zenginleştirme işlemleri sonrası müşterilere sunulmaktadır.

 

Kuruluşundan bugüne 10 milyon tonun üzerinde üretim yapılmış olan Deveci Demir Maden sahası, 2 Milyon ton/yıl üretim kapasitesi ile işletmeye devam edilmektedir. İç pazardaki talep artışının artarak devam edeceği ve kalsinasyon tesisinin devreye girmesiyle dış pazara yapılacak satışlar da göz önüne alındığında, 2019 yılı ve takip eden yıllarda işletmenin tam kapasite ile çalışması, kapasite artışına gitmesi gündeme gelecektir.

Diğer Faaliyet Alanları